เงินเดือนเภสัชกร 2016

เมื่อปี 2554 มีการสำรวจเงินเดือนบัณฑิตจบใหม่โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติของไทย พบว่าค่าตอบแทนภาคเอกชนสำหรับเภสัชกร โดยรวมเฉลี่ยเริ่มต้นอยู่ที่ 17,389 บาท ถือเป็นลำดับ 3 รองจากแพทย์และทันตแพทย์ (แพทย์ 51,285 , ทันตแพทย์ 48,359 บาท *ยังไม่รวมเงินเพิ่มอื่นๆ)  ส่วนปี 2559 น่าจะเพิ่มจากอัตราดังกล่าวบ้างตามเงินเฟ้อ แต่ไม่น่าจะเยอะกว่าเดิมสักเท่าไหร่นัก (คิดเสียว่าเพิ่มขึ้นปีละ 3%)
.
สำหรับโรงพยาบาลเอกชน สำนักงาน ก.พ. และสำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้มีการสำรวจค่าตอบแทนภาคเอกชน เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการเปรียบเทียบโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนระหว่างเอกชนและภาคราชการ  โดยพบว่าในส่วนของค่าตอบแทนแพทย์ ตำแหน่งแพทย์เฉพาะทางได้รับค่าตอบแทนเฉลี่ยสูงสุด เดือนละ 169,483 บาท รองลงมาคือทันตแพทย์และแพทย์ทั่วไป ได้รับ 120,809 บาท 108,350 บาทตามลำดับ เภสัชกรจะได้เงินเดือน 32,511 บาทต่อเดือน  และกลุ่มพนักงานใหม่แรกบรรจุที่เป็นเภสัชกรจะได้ 20,003 บาท
.
สำหรับโรงพยาบาลภาครัฐ คุณ Rachanont ได้เคยรวบรวมข้อมูลเงินเดือนและค่าตอบแทนรวมของเภสัชกรที่เข้าทำงานใหม่ในโรงพยาบาลรัฐบาลไว้บน blog ของเค้า ที่ “Blog”   ซึ่งคิดเป็นค่าตอบแทนรวม ประมาณ 29,000 – 45,000 บาท
.
คราวนี้ แว๊ปมาดูเงินเดือนเภสัชฝรั่งบ้าง ล่าสุด pharmacy times ได้ตีพิมพ์ 2016 Pharmacist Salary guide มีข้อมูลน่าสนใจเรื่องเงินเดือนของเภสัชฯ ในอเมริกาดังนี้คือ
 .
(เรียกว่าเงินเดือน จริงๆ แล้วน่าจะผิด ควรจะเรียกว่าเงินปีมากกว่า)
2016
ในอเมริกาเค้ามีเกณฑ์การให้เงินเดือนตามหลัก 3-4 อย่างข้างล่างครับ ขึ้นอยู่กับ
 .
1. รัฐที่อยู่
อยู่แคลิฟอเนียนี่จ่ายแพงสุด ตกเฉลี่ยปีละ 146,900 USD หรือ ประมาณปีละ 5 ล้านบาท (แต่รายจ่ายรัฐนี้ก็สูงตามด้วยนะ) ส่วนถูกสุดนี่ก็เปอโตริโก้ ประมาณ 95,500 USD หรือ 3.4 ล้านบาท
สังเกตว่า รัฐที่จ้างแพงๆ ส่วนใหญ่เป็นเมืองใหญ่ ซึ่งมักอยู่ริมขอบทะเล
 .
2. ประเภทของนายจ้าง
ในอเมริกาแบ่งร้านยากันแบบนี้ครับ
– ร้านเชน/ร้านยาเดี่ยว Chain and independent drugstores
– ร้านในห้าง Supermarket pharmacies
– ร้านขายส่ง Mass-merchant pharmacies
– ร้านส่งทางไปรษณีย Mail-order pharmacies
จ่ายแพงสุดนี่ คือ ร้านขายส่ง (แปลกดีเนอะ) เค้าให้ 123,000 USD หรือ 4.4 ล้านบาท ส่วนร้านยาทั่วไปนี่ ประมาณ 119K หรือ 4.3 ล้านบาท (ซึ่งว่าไปแล้วก็ต่างกันแสนเดียวเอง)
 
3. ประสบการณ์
ที่โน่น ยิ่งแก่ เอ้ย … ยิ่งเก่งเค้าก็ยิ่งจ่ายแพง
เค้าให้ประมาณข้อมูลข้างล่างเลยคือ
ประสบการณ์ 0-5 ปี : $108,000  (3.8 ล้านบาทต่อปี)
ประสบการณ์ 5-10 ปี : $115,000
ประสบการณ์ 10-20 ปี : $118,000
ประสบการณ์ 20+ ปี: $119,000 ( 4.3 ล้านบาทต่อปี)
 
4. ตำแหน่งงาน
ตำแหน่งงานที่ต่างกันก็ให้เงินเดือนแตกต่างกัน
ของบ้านเค้ามีตำแหน่งดังนี้คือ
– Staff pharmacist – mail order เภสัชกรจัดยาตามใบสั่งแพทย์ที่ส่งมาทางไปรษณีย์
– Staff pharmacist – satellite
– Nuclear pharmacist … ประมาณผสมยาเคมีบำบัด
– Staff pharmacist – retail เภสัชร้านยา
– Multiple average
– Staff pharmacist – hospital …. เภสัชโรงพยาบาล
– Clinical pharmacist … เภสัชงานคลินิค(ขึ้นวอร์ด)
– Team manager …. ระดับผู้จัดการ
(นิยามตำแหน่งเภสัชนี่ ดูตาม ref 4 ข้างล่างได้เลย)
 .
ตำแหน่งที่จ่ายแพงสุด แน่นอน Team Manager 69.05 USD ต่อชั่วโมง (2,500 บาทต่อชั่วโมง)

ส่วนเภสัชโรงพยาบาลทั่วไปนี่ อยู่ที่ 60.75 หรือ 2,170 บาท , เภสัชร้านยาก็ราว 2,080 บาทต่อชั่วโมง ซึ่งจำได้คร่าวๆ ว่าในไทยเรานี่ จ้างเภสัชราวชั่วโมงละ 120 นะ…. (หน่วยเป็นบาทฮะ .. บาท)

.

ในปัจจุบันอัตราการจ้างงานเภสัชฯใน US ปี 2015 มีทั้งหมด 295,620 ตำแหน่ง คิดเป็นจำนวนประชากรต่อเภสัช 1 คน ประมาณ 1,000 คน  ส่วนของไทยมีอยู่ราว 30,000 ตำแหน่ง คิดเป็นจำนวนประชากรต่อเภสัช 1 คนอยู่ที่ 2,266 คน หรือคิดเป็นจำนวนสองเท่ากว่าเลยนะ
.
แสดงว่าบ้านเรา เรายังมีโอกาสสร้างงานเพิ่มได้อีกเยอะมาก  มองในแง่ประชาชน หากเภสัชกรทำหน้าที่และบทบาทได้อย่างเดียวกันกับที่ทำได้ในอเมริกา เราจะพบว่าประชาชนไทยจะได้รับประโยชน์สูงมาก เพราะเภสัชกรบ้านเราก็เรียนมาด้วยเนื้อหาหลักสูตรที่เข้มข้นไม่น้อยไปกว่าบ้านเค้าแต่ให้บริการด้วยค่าบริการที่ถูกกว่ามาก
 .
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งที่ต้องการเพิ่มเติม น่าจะเป็นการสร้างบทบาทคุณค่าให้กับประชาชนตามหลักความรู้ที่ได้ร่ำเรียนมา เอาแบบให้เห็นกันชัดๆ เลย (ซึ่งอันนี้ก็ต้องให้สภาวิชาชีพร่วมผลักดันด้วย) รวมทั้งการมีระบบค่าจ้างที่เหมาะสมเพื่อให้ระบบงานยั่งยืนและคนทำงานอยู่ได้อย่างงดงาม
 .
us pharmacist
ตารางแสดงถึงการกระจายงานเภสัชกรไปตามภาคส่วนต่างๆ
 .
sw291051
ภาพกราฟฟิค แสดงอัตราจ้างเภสัชกรในรัฐต่างๆ ของ US
 .
#Salaryguide
#Pharmacist
#เภสัชกรการตลาด
#เภสัชกรกลางตลาด
#เงินเดือนเภสัชกร
 .
ปล. 1 อัตราการแลกเปลี่ยนเงิน วันที่ 24 พ.ค. 2559 อยู่ที่ 35.69 บาท/1 USD
.
ปล. 2 เทียบเงินเดือนเภสัชบ้านเราต่อบ้านเค้าแล้วต่างกันไม่มากเท่าไหร่
ของเราจบใหม่ 17,389 x 12 = 208,668 บาท ต่อปี   ส่วนของ US 3.8 ล้านบาทต่อปี
ซึ่งก็ต่างกันประมาณ 18 เท่า เท่านั้นเอง!
.
ปล.3 แต่อย่าลืมว่าที่ US ค่าครองชีพสูงกว่าบ้านเราเยอะมาก ข้าวมื้อนึงก็ราว 10 USD หรือ 350 บาท  ส่วนบ้านเรา 30 บาทก็พออยู่ได้ละ (Big Mac บ้านเรา 3.04 USD, ส่วนบ้านเค้า 4.79 USD)  ทั้งภาษีเฉลี่ยบ้านเค้านี่ราว 31.2% ส่วนบ้านเราส่วนใหญ่น่าจะจ่ายราว 15%  นี่ยังไม่ร่วมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเช่าห้อง/บ้านซึ่งโดยเฉลี่ยก็ตกราว 1,000 – 2,000 USD หรือ 30,000 – 60,000 บาท
.
ปล.4 แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น มันก็ถือว่าเป็นอีกโอกาสเพื่อหาประสบการณ์ที่น่าลองดูสำหรับช่วงหนึ่งของชีวิตนะ ยิ่งถ้าเภสัชกรไทยไปแล้วได้ประสบการณ์กลับมาพัฒนาประเทศด้วยนี่ น่าจะดีมากๆ เลยหละ
 .
Ref:
2) Bureau of Labor Statistics http://www.bls.gov/oes/current/oes291051.htm
3) บทความสำรวจเงินเดือนบัณฑิตใหม่ http://www.dek-d.com/board/view/2472655/
4) นิยามศัพท์อาชีพเภสัชกร  http://www.pharmacyweek.com/cm/salary_survey/position_descriptions  
5) ฺBig Mc Index http://bigmacindex.org/ 
6) ข้อมูลสำรวจเงินเดือน สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2556 http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/themes/files/sumPay56.pdf
 7) รวบรวมข้อมูลเงินเดือนเภสัชกรภาครัฐ “blog” 
8) ผลสำรวจรายได้มนุษย์เงินเดือน http://thaipublica.org/2014/09/salary-survey-2013/ 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s