กระบวนการวิจัยทางคลินิคเพื่อให้ได้ยาใหม่

วีดีโอความยาว 2 นาที แสดงให้เห็นถึงการทำวิจัยทางคลินิคทั้ง 4 ระยะ เพื่อที่จะทำให้ได้ยาใหม่เพื่อเป็นทางเลือกในการรักษาผู้ป่วย

2 minutes VDO to show 4 phases of Clinical trial to bring new medicines to patients who need it.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s