โปรแกรมบริหารร้านขายยา – Arincare

ARINCARE_-_PAT_key

Arincare ดำเนินการมากว่า 3 ปีแล้ว โดยเริ่มจากพัฒนาระบบโปรแกรมร้านยา และใน 3 ปีที่ผ่านมานั้น Arincare เป็นมากไปกว่าโปรแกรมร้านยา ซึ่งทั้งหมดได้มาจากการพัฒนาโปรแกรมขึ้นจากความต้องการผู้ใช้งาน ซึ่งเกิดจากที่ทีมงานการเข้าไปเยี่ยมชมร้านยาหลายร้อยร้านทั่วประเทศ

ร้านขายยาคือที่พึ่งของประชาชน

จากข้อมูลในงานวิจัยในประเทศไทยพบว่า ประชาชนกว่าร้อยละ 80 ไปร้านขายยาก่อนที่จะไปพบแพทย์หรือโรงพยาบาล ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลงานวิจัยในต่างประเทศ ที่พบว่า อาการกว่าร้อยละ 71 สามารถได้รับการดูแลได้โดยไม่จำเป็นต้องไปพบแพทย์ที่ห้องฉุกเฉินหรือสถานพยาบาล ซึ่งหมายความว่า ร้านยาสามารถแบ่งเบาภาระการดูแลทางสาธารณสุขของประเทศไปได้เยอะทีเดียว

ARINCARE_-_PAT_key2

ร้านยาโดยเภสัชกรชุมชน จึงมีความสำคัญ ร้านขายยาถือเป็นที่พึ่งแห่งแรกของคนไข้ในระบบสุขภาพ ทุกอำเภอในประเทศไทยจะมีร้านขายยาอย่างน้อย 5-10 ร้าน ในบางประเทศมีการ zoning ร้านขายยาจากภาครัฐเพื่อทำให้ร้านขายยามีการกระจายกันอย่างทั่วถึง ส่วนในประเทศไทยนั้นใช้ระบบเศรษฐกิจทุนนิยมเสรีในการควบคุมจำนวนกันเองตามหลัก deman – supply ทั้งจากฝั่งผู้ประกอบการ – เภสัชกร – และความต้องการใช้บริการของคนไข้

ร้านขายยายังถือว่าเป็นเครือข่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ใหญ่ที่สุด โดยในปัจจุบันมีผู้ประกอบการรวมทั้งสิ้นกว่า สองหมื่นร้าน (รวมทั้ง ขย.1, ขย.2) ให้บริการประชาชนเกือบ 2 ล้านคนต่อวันทีเดียว

เสียงจากผู้ประกอบการร้านขายยา

ในปัจจุบัน ร้านยาหลายร้านพูดเหมือนกันว่า “ทำร้านขายยามันเหนื่อยนะ” ซึ่งมีสาเหตุมาจากทั้งเรื่องภาวะการแข่งขัน เช่น  ผู้เล่นรายใหญ่เข้ามาแข่งและส่งผลให้ร้านยาเล็กๆ ในพื้นที่แข่งด้วยไม่ไหว หลายร้านบ่นว่า ทำร้านยาแล้วเหมือนติดคุกทำแล้วไปไหนไม่ได้ (ความหมายคือ ต้องเปิดร้านเองทุกวัน ดูร้านเองทุกวัน ไม่กล้าจ้างเภสัชกรท่านอื่นมาดูร้านแทน ทำให้ทำงานแทบไม่มีวันหยุด) หรือ ถ้าทำเลไม่ดีจริง ทำไปแล้วก็ไม่มีกำไร ซึ่งเป็นความจริง เพราะจากข้อมูลสำรวจตลาดโดย Arincare (อ้างถึงงานวิจัยนำเสนอในงาน Thailand Pharmacy Summit 2018) พบว่า ปัจจัยด้านทำเลของร้านขายยามีส่วนสำคัญเป็นลำดับต้นๆ ที่ทำให้ธุรกิจร้านขายยาอยู่ได้ทีเดียว

แต่ในมุมกลับกัน มีหลายร้านเหมือนกัน ที่พูดว่า “อยากขยายสาขาเพิ่ม” และ “ยุ่งมาก ขายของมาตั้งแต่เช้ายังไม่ได้กินข้าวเลย”

คำถามคือ ทำไมบางร้านถึงขายไม่ดี ทำไมบางร้านถึงขายดี?

ปัญหาที่ร้านยาต้องเจอ

เภสัชกรผู้ปฏิบัติงานที่ร้านขายยามีภาระจัดการงานหลายประการ ซึ่งมีทั้งผลกระทบเล็กและใหญ่ต่อการดำเนินงานของธุรกิจ ยกตัวอย่างเช่น

 • สต๊อกยาไม่ตรง ผู้บริหารไม่รู้จำนวนสินค้าคงคลัง
 • สต๊อกบวม สินค้าไม่ระบาย (เจ้าของอยู่เองทำไมสินค้าไม่ระบาย) หลายร้านสั่งยากับผู้แทนยา ผู้สั่งยากับคนสั่งใช้ยากลับเป็นคนละคนกัน และไม่ใช่แต่ยา ทำให้สต๊อกบวม
 • ขาดข้อมูลภาพรวมธุรกิจ ทำให้ทิ้งร้านไม่ได้ เพราะส่วนใหญ่เจ้าของร้านต้องอยู่ร้านเอง แต่จริงๆ ปัญหาไม่ใช่ว่าเราไปไหนไม่ได้ แต่เราไม่รู้ว่าวันไหนควรจะหยุด จึงไม่กล้าหยุด
 • ไม่รู้ต้นทุน-กำไรที่แท้จริง
 • ปวดหัวกับรายงานต่างๆ เช่น รายงานขายยาที่ต้องนำส่ง อย.หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (รายงาน ขย. )

ปัญหาข้างต้นไม่ใช่ปัญหาเกี่ยวกับยา หรือวิชาชีพเภสัชกรรม แต่กลับเป็นปัญหาด้านการบริหารธุรกิจ ซึ่งหลายท่านจะมีปัญหาตรงนี้เพราะไม่คุ้นเคยและไม่ได้เรียนรู้หรือมีเครื่องมือในการบริหารจัดการ

แก่นของปัญหาการบริหารร้านขายยา

ARINCARE_-_PAT_key3.png

ข้อมูลพบว่า ร้านขายยาในประเทศไทยไทยมากกว่าร้อยละ 70 ไม่มีระบบบริหารจัดการภายในร้าน ซึ่งส่งผลกระทบทั้งต่องานบริการ เช่น ทำให้มีความเสี่ยงในการให้คำแนะนำผิดพลาดได้ มีการส่งมอบยาผิดชนิดได้ ขาดข้อมูลสุขภาพของผู้รับบริการประกอบการตัดสินใจ และงานบริหารธุรกิจดังที่ได้กล่าวถึงมาก่อนหน้านี้  โดยส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่า

ARINCARE_-_PAT_key4.png

 • software ร้านขายยามีราคาสูงเกินไป ซึ่งมีราคาตั้งแต่ 6-7 พันบาท ไปจนถึง 1.2 ล้านบาท หากโปรแกรมมีราคาถูกคุณภาพก็ด้อยลงไปด้วย บางโปรแกรม หากจำนวนลูกค้าในร้านเพิ่มขึ้น เจ้าของโปรแกรมก็จะคิดราคาเพิ่มขึ้น เช่น ถ้าเกิน 150 รายการ เจ้าของโปรแกรมก็จะคิดราคาเพิ่ม หรือ ถ้าจะขยายสาขาเพิ่มก็คิดค่าใช้จ่ายต่อสาขาเพิ่ม เช่น 20,000 บาท ต่อสาขา ทำให้ภาพคือ ของถูกก็ไม่ค่อยดี ของดีก็ไม่ค่อยถูก
 • บางร้านอาจใช้ excel ซึ่งเก็บได้แต่เพียงรายการขายอะไรไปต่อวันเท่านั้น ทำอย่างอื่นไม่ได้ เช่น การทำรายงานขายยา
 • Software บางราย ร้านขายยาจำเป็นต้องปิดร้านนับสต๊อกก่อนเริ่มใช้งาน ซึ่งการปิดร้านยาหนึ่งวันบางร้านยอดขายหายไปเป็นจำนวนไม่น้อย
 • หลายโปรแกรม บริการหลังการขายไม่ดี โดยเฉพาะด้าน IT, โปรแกรมไม่มีการ update

ทำไม Arincare ถึงทำ Software มาให้ทุกคนใช้ฟรี?

ทีมงาน Arincare มองนอกกรอบการทำ software เพื่อขาย เป็นการสร้าง software เพื่อการให้บริการ โดยการนำระบบ cloud ที่เหมือนกับ facebook / google มาใช้ ตามทิศทางของโลกคือ ทำโปรแกรมให้ใช้กัน online เมื่อมีผู้ใช้บริการจำนวนหนึ่งตัว Software จะกลายเป็น platform ที่ทำให้ทั้งผู้ประกอบการและผู้จัดจำหน่ายสามารถเข้ามาพบกันได้บน platform นี้  หน้าที่ของ Arincare จึงเป็นการสร้าง platform ที่ดีที่สุดให้ร้านขายยาใช้งาน

ตัวอย่าง Features ของ Arincare

ARINCARE_-_PAT_key5.png

 • บริหารคลังสินค้า สต๊อกสินค้า
 • ฐานข้อมูลสินค้ามากกว่า 10,000 รายการ
 • ระบบขายหน้าร้านสำหรับเภสัชกร
 • รายงาน ขย.และรายงานขายทางบัญชี
 • ไม่มีปัญหาด้าน hardware ไม่ต้องซื้อใหม่ ถ้าใช้ facebook ได้ก็สามารถใช้ได้เลย
 • ใช้งานได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายและข้อผูกมัด

เวลาสมัคร ให้ไปที่ http://www.arincare.com สมัครได้ฟรี จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อไปเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อยืนยันว่าเป็นเภสัชกร หรือ ผู้ดำเนินกิจการร้านขายยาจริงๆ เช่น สำเนาใบอนุญาตร้านยา สำเนาใบประกอบของเภสัชกร

โปรแกรมร้านขายยา_ออนไลน์_ใช้งานง่าย_ฟรี_สำหรับร้านขายยาทุกขนาด_-_ARINCARE_COM.png

เมื่อสมัครใช้งานแล้ว ให้ใช้ email & password ที่ตั้งไว้ โดยระบบจะแยกเป็นสองส่วนคือ ส่วนขายหน้าร้าน และระบบสต๊อกสินค้า

ARINCARE__ARINCARE_PHARMA_-_แผงควบคุม2.png

หน้าจอการบริหารงานหลังร้าน – งานระบบสต๊อกสินค้า

เมื่อเข้ามาในหน้าระบบสต๊อกสินค้า จะพบว่า Arincare มีรายการสินค้าไว้เยอะมาก พร้อมเปิดใช้งานได้ทันที โดยทั้งพิมพ์ keyword หา ซึ่งหาได้ทั้งจาก Generic name หรือ bar code หรือ Trade name ได้ เมื่อเลือกได้ก็ให้กดเข้าไปแก้ไข ไปใส่ราคา และเพิ่มจำนวนหน่อยได้ ตั้งราคาแยกได้ว่า หน่วยกล่องขายราคาเท่าไหร่ หน่วยแผงขายราคาเท่าไหร่ (ของสินค้าตัวเดียวกัน)

ถ้าจะสร้างสินค้าเองเพิ่ม ก็ทำได้ เพราะบางร้านนอกจากยาก็จะมีสินค้าในตู้แช่ ขนม สามารถสร้างสินค้าเพิ่มได้เอง

หน้าการขายสินค้า

ARINCARE_-_POS.png
ตอนขายสามารถหาสินค้าได้ทั้งจาก keyword หรือ จากการยิงบาร์โค้ด เมื่อขึ้นชื่อสินค้ามา เราเลือกได้ว่าจะขายหน่วยไหน และเฉพาะเจ้าของร้าน ถ้านำ cursor มาวางไว้ที่ราคาทุนก็จะมองเห็นต้นทุนสินค้าได้ เมื่อกดชำระเงิน สามารถเลือก “จ่ายเป็นเงินสด” “e-payment” “บัตรเครดิต” โดยสามารถใส่ % ค่าทำเนียมเพิ่มไปให้ได้

สำหรับการจ่ายแบบ e-payment มีระบบการจ่ายแบบ QR-Code โดย Arincare ได้ร่วมมือกับธนาคารกสิกรไทย สร้าง Thai QR Payment ระบบแบบนี้จะดีคือ ไม่ต้องมาคอย key รายการเอง ระบบจะบันทึกให้เสร็จเลยว่าจ่ายด้วยอะไร ทำให้เจ้าของร้านสะดวกขึ้น ไม่ต้องทำงานสองต่อ และเร็วๆ นี้ จะเปิดระบบ Alipay และ WeCaht pay เข้ามา ซึ่งเหมาะกับร้านที่มีกลุ่มนักท่องเที่ยวจีน

เมื่อจ่ายเงินแล้ว ข้อมูลจะไปลงในใบเสร็จสำหรับลูกค้าได้เลย

ถามว่า ถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์พังข้อมูลจะหายมั๊ย

ตอบ ไม่หาย เพราะข้อมูลอยู่บน cloud

กรณีที่มีการขายยาแบบนับเม็ด

วิธีการคือ ต้องตั้งหน่วยขายสินค้าเป็นเม็ดก่อน (TAB) ซึ่งหลักการตั้งหน่วยคือ ให้ตั้งหน่วยที่เล็กที่สุดเป็นหน่วยเริ่ม เช่นตั้งหน่วย TAB นับเม็ดเป็นหน่วยเริ่ม จากนั้นตั้งหน่วยกระปุก ซึ่งหนึ่งกระปุกเท่ากับ 1,000 เม็ด เวลารับเข้าเป็นกระปุก ในฐานข้อมูลจะบันทึกไว้ 1,000 เม็ด

การขายติดลบทำได้หรือไม่? จะอธิบายว่าทำไมระบบถึงไม่ให้ติดลบ

ระบบ Arincare ไม่แนะนำให้ขายติดลบ แต่แนะนำให้สร้าง lot จำลองขึ้นมา เพราะระบบ stock ติดลบสร้างปัญหา ถ้าติดลบครั้งหนึ่งแล้วจะไม่มีวันเป็นบวกอีกเลยถ้าไม่แก้ทันที และตอบไม่ได้ว่าเริ่มติดลบตั้งแต่เมื่อไหร่ เพราะรายการขายเกิดขึ้นเรื่อยๆ

Arincare จัดต้นทุนตาม Lot ให้ ซึ่งต่างจากหลายรายที่เป็นต้นทุนเฉลี่ย

กรณีซื้อสินค้าขึ้นมาจริงๆ ทำใบรับสินค้า (GR : Good Recieved) จะใส่ lot MFG, EXP, ส่วนลดที่ได้มา และให้รวมไว้ในรายงาน (ขย.) ประเภทไหนบ้าง และสามารถให้บวกค่าโสหุ้ย (ค่าแรง ค่าน้ำ ค่าไฟ) เข้าไปด้วยได้

Lot DINV คือ Stock จำลอง , Lot INV คือ สต๊อกรับเข้ามาจริง มีการแยกไว้ให้ เพื่อให้เจ้าของร้านเข้าใจว่ามีการ make ขึ้นมาเมื่อไหร่

สามารถไปดูประวัติการซื้อสินค้าแต่ละตัวได้ เช่น ซื้อเท่าไหร่ แถมเท่าไหร่ ราคาต่อหน่วยได้ในที่เดียว

คำถาม เภสัชกรต้องดูแลผู้ป่วย ดังนั้น ประวัติคนไข้บันทึกได้มั๊ย?

ARINCARE_-_POS5.png

หน้าจอการบันทึกประวัติคนไข้บนโปรแกรม Arincare

ตอบ : ได้ สามารถบันทึกชื่อ นามสกุลคนไข้ได้ เบอร์มือถือ สินค้าที่คนไข้แพ้ ชื่อยาสามัญที่แพ้ โรคประจำตัว (ตาม code ICD-10) สามารถดูประวัติการซื้อยาย้อนหลังได้ทั้ง 1 – 3 – 6 เดือน – 1 ปี หรือ ถ้าดูย้อนหลังเกิน 1 ปีก็ทำได้ในรายงานแยก ซึ่งจะดีในแง่การจ่ายยาให้กับลูกค้า ทั้งการดูแลลูกค้า และประวัติราคาซื้อของลูกค้าแต่ละรายได้ ซึ่ง feature นี้กำลังพัฒนาเช่น การส่งต่อประวัติคนไข้ให้กับโรงพยาบาล.

ตัวอย่างการขาย ถ้ามีการ key ที่คนไข้แพ้ ระบบจะมีการเตือนว่าคนไข้มีประวัติการแพ้ยาตัวใดที่เคยบันทึกไว้แล้ว

Feature ที่เป็นบริการเสริม : ที่ชื่อสินค้าที่เป็นยา จะมี link ไปยังหน้า Arin Wiki ใส่เป็นข้อมูลกันลืมไว้ให้เภสัชกร ซึ่งเป็นข้อมูลจากเอกสารกำกับยา ทั้งวิธีรับประทาน-สรรพคุณ

การพิมพ์ฉลากยา : สามารถเลือกรายละเอียดบนฉลากยาได้ ทั้งวิธีการรับประทานและข้อแนะนำ

กรณีระบบ online ถ้าไฟดับใช้ได้มั๊ย : ถ้าเป็น notebook ทำงานต่อได้เลย ส่วนเรื่อง net หลุด ตอนนี้ arincare จะพัฒนา off-line อยู่ แต่ไม่แนะนำเพราะการใช้ระบบ online ทำให้ทุกคนใช้คอมพิวเตอร์ spec อะไรก็ได้ และสามารถใช้ 4G จากมือถือได้ และ ใช้ internet น้อยมาก คือ ใช้ hotspot ทำงานได้อย่างราบรื่น

Arincare มีหน้า Dashboard สรุปการขายให้ ซึ่งข้อดีคือ จะช่วยในการตั้งหมายในการบริหารร้าน เช่น อยากขายต่อเดือนได้ 200,000 บาท ก็ต้องตั้งเป้าหมายการขายสัปดาห์ละ 50,000 บาท สามารถดูแนวโน้มได้ด้วยว่าอดีตเป็นอย่างไร กะคะเนได้ว่าอนาคตควรจะเป็นอย่างไร

มีการสรุปสินค้าขายดี 5 อันดับ ซึ่งสำคัญคือ สินค้าที่ขายดีต้องไม่ให้ขาด สรุปสินค้าใกล้หมดอายุ สามารถดูได้ว่าที่สาขาไหน ใกล้หมดอายุเมื่อไหร่

ระบบรายงาน : รายงานยอดขาย มี dashboard แยกยอดขายแยกวันในสัปดาห์ บางร้านแหล่งท่องเที่ยวห้ามหยุดเสาร์-อาทิตย์. ร้านติดโรงเรียนห้ามหยุด จ-ศ รายงานแยกสาขาร้าน แม้แต่รายงานยอดขายรายชั่วโมง ถ้าเราใช้งานเรื่อยๆ ระบบจะเอาข้อมูลนั้นมาแสดงให้เห็นเพื่อช่วยให้เราตัดสินใจเวลาเปิด-ปิด เวลาพักทานอาหารเที่ยง มีการแยกประเภทสินค้า เช่น ยาอันตราย ยาสามัญประจำบ้าน หรือสินค้ากลุ่มอื่น จากข้อมูลสำรวจ trend ขายคือ ยา เครื่องสำอาง สมุนไพร หรือ บางพื้นที่ ทุเรียนทอดกลับขายดี (ย่านนิมมาน) จะช่วยให้เราตัดสินใจได้ดีขึ้น

การแบ่งหมวดยา เราสามารถตั้งเองได้ปรับเองได้ ถ้ายาตัวไหนเป็นยาในกลุ่มที่ต้องทำรายงาน ขย.10, 11 ก็จะมีข้อความเตือนให้ สามารถตั้งรายงาน ขย.9 พร้อม print เป็น PDF หรือ excel file ให้

ในปัจจุบันมีบริการอื่นๆ ด้วย

Arinshare

1_m9jAL_e6lsV0G__mf-BCZA

ร้านยาหลายร้าน สต๊อกบวม ไม่รู้ว่าจะระบายที่ไหน แต่ arincare ช่วยหาที่ปล่อยให้ได้ ซึ่ง Arincare จะไปประกาศในกลุ่มร้านยาที่เป็นสมาชิกทั้ง 1,500 แห่ง โดย Arincare จะช่วยดูแลระบบจัดส่งและการโอนเงินให้ ข้อมูลเพิ่มเติม อ่านต่อได้ที่ http://bit.ly/about

Arinhelp

1_luG6gbg0hrik4aAV3ZB7JQ.png

ArinHelp คือบริการช่วยสั่งซื้อสินค้าแบบ One-stop purchasing service สำหรับร้านขายยา โดยทีมงาน Arincare จะให้บริการช่วยจัดหา เสนอราคาและสั่งซื้อสินค้าจากร้านยาขายส่งชั้นนำในเครือข่าย Arincare ทั่วประเทศ สั่งง่าย ช่วยลดเวลาทำงาน ได้ของครบในราคาที่ดีที่สุดและได้รับสินค้าแน่นอน อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/2A0SgZO

คำถามอื่นๆ

รับรองการค้าส่งมั๊ย ระบบเครดิต : ตอนนี้ระบบเน้นไปที่ระบบค้าปลีกก่อน ส่วนค้าส่งจะเริ่มในปีหน้า ซึ่งจะรวมทั้งระบบการ deal จ่าย

ระบบบัญชี : ความเป็นจริงระบบบัญชี …. Arincare ไม่ใช่ระบบบัญชี แต่สามารถนำเอารายงานจากระบบของ Arincare ไปให้ฝ่ายบัญชี  โดย Arincare จะเน้นการบริหารจัดการร้านมากกว่า ส่วนการจะส่งบัญชี สามารถส่งต่อให้สำนักงานบัญชีได้เพื่อปิดบัญชีได้อัตโนมัติ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s