Nano MBA#9 : การพูดสะกดใจคนฟัง – ครูเงาะ

เรียน กับครูเงาะ :การพูดสะกดใจคนฟัง

cof

เริ่มที่ใจของตัวเอง

1) ให้เมตตาและมองเห็นค่าตนเอง

 • ไม่เอาจิตไปผูกกับของเก่า
 • การล้างบาปในศาสนาต่างๆ
 • อย่ามองคนแค่เปลือก แค่เพียงสิ่งดีจากการกระทำที่ไม่ดี
 • การทำผิด ต้องล้าง
 • การทำ

คุณ=(มี)ค่า
 • คุณธรรม (ทำสิ่งที่ไม่เบียดเบียนผู้อื่น):เป็นคนรับผิดชอบ เป็นคนสู้งาน เป็นคนมนุษย์สัมพันธ์ดี รักการเรียนรู้
 • คุณประโยชน์ (skills)ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองและผู้อื่น
 • คนที่สร้างสมองส่วนหน้าได้:ออกกำลังกายเป็นประจำ (สู้กับสิ่งขี้เกียจ), นั่งสมาธิ, ชนะกิเลสเรื่องอะไรก็ได้
 • จึงอยากให้เรา ฝึกเติมเหรียญให้กับตัวเอง:
 • กิจกรรม:ฝึก:ฉันมี/ฉันเป็น … พูดสิ่งที่ดีของตัวเอง (ถ้าfocusสิ่งใด จะยิ่งมีสิ่งนั้นมาก เจอสิ่งนั้นมาก) … ให้เพื่อน ตอกย้ำและต่อเติม โดยเสริมสิ่งดีที่เพื่อนยังไม่ได้พูด…ถ้าเพิ่งรู้จัก ให้ชื่นชมสิ่งที่เห็น … เสร็จแล้วให้แชร์ผลจากสิ่งที่เกิดขึ้น (คนมักจะรู้สึกว่าตัวเองรู้สึกเป็นบวกมากขึ้น และรู้สึกดีกับเพื่อนด้วย) … ดังนั้นควรเป็นกิจกรรมที่ทำทุกวัน
 • สิ่งใดที่เรามี แต่เราไม่เห็น เท่ากับเราไม่มี … ดังนั้น ควรตระหนักในสิ่งดีที่ตัวเองมี มีคุณค่า ถ้าเราเกลียดตัวเอง คนอื่นก็เกลี่ยดตัวเราเองเหมือนกัน
 • คนเคารพตัวเองสูง- egoจะต่ำ
 • คนเหรียญ (เห็นคุณค่าของตัวเอง) น้อย จะ:หวง, ขอ, ขโมย

2) Rapport(แรบพอ):ศาสตร์กระจก หรือ เคมีสัมพันธ์

IMG_20181007_101909.jpg

 • คนเราจะคบคนสองประเภทคือ คนที่เราอยากเป็น และ คนที่คล้ายกับเรา
 • ทางกาย:สีหน้า ท่าทาง กิริยา การมองตา สัมผัส ลมหายใจ ระยะ การแต่งกาย … ไม่ใช่ว่าไปเลียนแบบเค้าทุกอย่าง แต่ ปรับจังหวะให้พอดีกับเค้า เช่น อาจารย์เฉลิมชัย
 • ทางวาจา:เสียง สูง/ต่ำ ดัง/เบา เร็ว/เข้า ลักษณะภาษา ลอกคำ
 • ทางใจ;ชอบ/ไม่ชอบ สนใจ พลังงาน รับรองอารมณ์*ชื่นชมเนื้อแท้* …สองอันหลังนี้สำคัญ

3) หลักการโน้มน้าว E(event) + R (response) = O (Outcome)

IMG_20181007_104105_1.jpg
 • เมื่อมีปัญหา อย่าแก้ไขด้วยอารมณ์ หรือ เหตุผล … แก้โดย
  • รับรองอารมณ์ (เช่น กรณีแฟนโกรธ )
  • ชื่นชมเนื้อแท้
  • แก้ไขปรับปรุง
 • การโน้มน้าว
  • รับรองอารมณ์
  • ชื่นชมเนื้อแท้
  • โน้มน้าว โดยจับประเด็นสิ่งที่เป็นPainหรือPressureของเค้า … ตัวอย่างเช่น การให้เลิกสูบบุหรี่:อย่าบอกแค่ห้าม หาสิ่งที่เค้ากลัวให้เจอ ….
   • การconvinceใครได้ ต้องมั่นใจในเรื่องนั้นก่อน
 • เทคนิคเพิ่มเติม:ขอความช่วยเหลือ, บอกปัญหา

digdig

img_3758.png

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s