พฤติกรรมผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2561 (update 25 ก.พ. 2562)

พฤติกรรมผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2561
(update 25 ก.พ. 2562)

อ่าน paper ฉบับเต็มได้จากนี้นะครับ

https://www.etda.or.th/download-publishing/126/

หรือที่