สรุปข่าววงการยา เมษายน 2562

สรุปข่าววงการยา เมษายน 2562

ข่าว

  1. ประกาศให้ร้านขายยาแผนปัจจุบัน (ขย.1) เป็นสถานบริการสาธารณสุข ตาม พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
  2. พ.ร.บ.ยา 2562 ประกาศแล้วในราชกิจจานุเบกษา บังคับใช้ภายใน 180 วัน
  3. อย.อนุมัติ ชุดตรวจ HIV ด้วยตนเอง ทำให้สามารถหาซื้อชุดตรวจที่ร้านขายยาได้
  4. อธิบดีกรมการค้าภายในประกาศกระตุ้นให้ใช้ ใบสั่งยา

กิจกรรมสำคัญ 

  1. งานประชุมวิชาการ Online-to-Offline!! เทคนิคดึงลูกค้าจากออนไลน์สู่หน้าร้านขายยา และการบริหารร้านขายยายุคใหม่ด้วย ARINCARE.com (25/04/2019) 25 เมษายน 2562 ภูเก็ต
  2. การประชุมวิชาการเภสัชกรรม ประจำปี 2562 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 และงานแสดงมุทิตาจิตรดน้ำขอพรเภสัชกรอาวุโส และประกาศผลการเลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการ เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมถ์  27 เมษายน 2562  : http://bit.ly/2URY6GX
  3. ประชุมประจำปี ชมรมร้านขายยา 28 เมษายา 2019 ณ อิมแพค เมืองทองธานี

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s