Health Tech Startup

Thailand Health Tech Startup Ecosystem, August 2018

ในปัจจุบัน มีผู้ประกอบการทางด้าน Healthtech Startups ในประเทศไทยอยู่จำนวน 55 บริษัท และได้มีการรวมตัวกันจัดตั้งขึ้นเป็นสมาคม ชื่อว่า สมาคมเฮลเทคสตาร์ทอัพ ขึ้น ซึ่งข้อมูลในหน้านี้จะนำเสนอรายละเอียดของแต่ละผู้ประกอบการ มีรายละเอียดเท่าที่ผมเองทราบใส่ลงไปให้ รวมทั้งมี link กรณีที่ต้องการศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูได้ที่

Slide:   http://bit.ly/ThaiHealthTechEco 

สมาคม Health Tech Startup Thailand : https://www.facebook.com/HealthTechThailand/

Thailand Health Tech Startup Ecosystem


Arincare: ระบบบริหารจัดการร้านยาในระบบ Cloud ที่เปิดให้ร้านยาโดยเภสัชกรใช้งานฟรี 

จุดเด่นคือ เป็นระบบบริหารจัดการทั้งการขายยาหน้าร้าน และการบริหารงานหลังร้าน โดย software ถูกออกแบบมาสำหรับธุรกิจร้านขายยาโดยเฉพาะ ใช้ผ่าน browser สามารถทำบันทึกรายงานการขายยาเพื่อส่งให้กับ อย. ได้ สามารถทำระบบทะเบียนประวัติคนไข้ ทั้งประวัติความเจ็บป่วยและการแพ้ยา  และด้วยจุดเด่นของการเป็นระบบ cloud ทำให้เจ้าของร้านสามารถมองเห็นภาพรวมและบริหารงานจากที่ใดก็ได้ รวมทั้งสามารถเพิ่มการเชื่อมต่อบริการอื่นๆ ได้อีกหลากหลาย ยกตัวอย่างเช่น เป็นช่องทางการชำระเงินแบบ e-payment ได้  และในอนาคตอาจมี feature ระบบข้อมูลยาอีกหลายอย่างที่จะช่วยให้เภสัชกรหน้าร้านและคนไข้ได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนเพื่อให้เกิดการใช้ยาได้อย่างปลอดภัยที่สุด

website: https://arincare.com/

Arincare: e-Pharmacy Platform


PharmaSafe : เป็น Software เพื่อการให้ข้อมูลยาของคนไข้หลังจากรับบริการจากโรงพยาบาล

เป็น Software ที่ถูกพัฒนาโดยทีมสถาปนิกและเภสัชกร ซึ่งหลังจากคนไข้ได้รับยาที่ห้องยาของโรงพยาบาลแล้วจะมีการเตือนการทานยาและนัดพบแพทย์ครั้งต่อไปให้กับคนไข้ได้

website: http://www.pharmasafe.mobi/


ZeekDoc : เวปไซต์ค้นหาหมอใกล้บ้านและนัดหมายผ่าน app ได้

website: https://zeekdoc.com/


Diamate : App สำหรับดูแลผู้ป่วยเบาหวาน

โดยทำการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ตรวจระดับน้ำตาลในเลือดมาเก็บให้โดยอัตโนมัติ ทั้งยังสามารถบันทึกมื้ออาหารและปรึกษากับนักโภชนาการได้

website: https://www.diamatecare.com/


SmartHealthCare : Application ที่ช่วยในการเก็บข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล 

Website: https://www.smarthealthcare.in.th/


QueQ : จองคิวพบแพทย์ที่โรงพยาบาลได้

app ที่ถูกพัฒนามาจาก app จองคิวร้านอาหาร จนกลายมาเป็น app จองคิวโรงพยาบาล ซึ่งสามารถแสดงสถานการรอตรวจได้ ช่วยให้คนไข้กะเวลารอตรวจได้

website: http://www.queq.me/


HealthSmile:


Medical Departures

website: https://www.medicaldepartures.com/


Ooca: App สำหรับใช้ปรึกษาปัญหาใจกับนักจิตวิทยาคลินิกผ่านระบบ Telemedicine

website: https://www.ooca.co/


Block M.D. : ช่วยออกแบบข้อมูลส่วนตัวทางการแพทย์ด้วย technology Blockchain

website: https://www.block-md.com/


Health at Home : หาผู้ดูแลผู้ป่วยไปดูแลให้ถึงที่บ้าน

website: https://healthathome.in.th/


Chiiwii : ระบบปรึกษาแพทย์ทางไกล สำหรับผู้หญิงโดยตรงผ่านหน้าจอมือถือ

website : https://chiiwiilive.com/


Ruckdee:


HexSense: ระบบติดตามอุณหภูมิสำหรับยากลุ่ม Cold chain

website: http://www.hextechthai.com/


UCare:


Vitaboost: ดูแลระดับวิตามินและเกลือแร่ของคนไข้ โดยส่งพยาบาลไปเจาะเลือดที่บ้าน จากนั้นจะผสมวิตามินให้เหมาะสมกับระดับความต้องการแล้วส่งตรงถึงบ้าน

website: http://www.vitaboost.me/


MIDAT: กำไลข้อมือ QR Code เก็บข้อมูลทางการแพทย์ส่วนบุคคล

website : https://www.midatdb.com/


MeID : ระบบเก็บข้อมูลสุขภาพด้วยกำไลข้อมือ

website: https://meidlife.com/th/


Infinix:


Nudmor


Remote Care


Brain Dynamics


MediTech


U-Health


IQMED


GetFit


AOC System


See Doctor Now : ระบบ Telemedicine สำหรับปรึกษาแพทย์ผ่านหน้าจอมือถือ

website: http://www.seedoctornow.com


RFL: Game for Health Tech


TQLD


Miracle Clinic System


Optimize:


MeDiSee

website: https://www.medisees.com/


Emgallery


Cello


A2Q


A2ER:


Grid Signage


Author Wise


Approach


Medic


DoctorCounselling


Lokpakob: ส่งแพทย์แผนไทยไปนวดให้ถึงบ้าน

website: https://lokpakob.wixsite.com/start