The Message from the Lungs

The Message from the Lungs

ภาษาวัยรุ่น เค้าเรียกว่า “โหดสัสๆ”
แคมเปญรณรงค์การไม่สูบบุหรี่อันใหม่ของ สสส.
เอาของเหลวสีดำที่อยู่ในปอดของผู้เสียชีวิตด้วยโรค “มะเร็งปอด”
มาสกัดเป็นหัวเชื้อเพื่อผสมลงในหมึก
และผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อแล้วก่อนนำมาบรรจุในขวด
เพื่อเป็นข้อความที่ต้องการสื่อสารถึงผู้ที่ยังคงสูบบุหรี่
ให้ตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่
ก่อนจะถึงวันที่ร่างกายส่งสัญญาณเตือน

lung ink2
โดยให้ผู้ที่สนใจติดต่อเข้ามาเพื่อขอรับหมึกไปใช้
ในการสื่อสารสู่สาธารณชน
อย่างกลุ่มศิลปินที่ต้องการนำหมึกนี้ไปสร้างสรรค์เป็นงานศิลปะ
เพื่อให้กระจายการรับรู้ในวงกว้างมากขึ้น
โดยจัดแสดงน้ำหมึกสกัดจากปอดผู้สูบบุหรี่เป็นครั้งแรกของโลกขึ้น
ผ่านนิทรรศการ “The Message from the Lungs”
เอสเอฟ เวิลด์ ซีนีม่า ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

คอนเซปสารสกัดสีดำนี้ ได้บริษัท บีบีดีโอ กรุงเทพ จำกัด มาช่วยคิด
เพื่อรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายจากการสูบบุหรี่
ปัจจุบันมีผู้สูบบุหรี่ทุกชนิดรวม 13 ล้านคน
เป็นผู้ชายมากกว่าผู้หญิง 20 เท่า
โดยมีนักสูบหน้าใหม่เกิดขึ้นราว 2-3 แสนคนต่อปี
และคนไทยเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ปีละ 52,000 คน
เฉลี่ยวันละ 142 คน
source: Dailynews