บทความโรงพยาบาลเอกชน

บทความโรงพยาบาลเอกชน

ท่ามกลางกระแสข่าวเรื่องยาแพง ค่ารักษาแพง หลายฝ่ายต่างชี้มาทิศเดียวกันที่ฝั่งโรงพยาบาลเอกชน ซึ่งในฟากโรงพยาบาลเอกชนก็ไม่ได้ทำการตอบโต้ตามกระแส แต่ออกบทความชี้แจงรายละเอียดลงในสื่อเป็นคอลัมน์ “โลกสีขาว” เป็นจำนวน 8 ตอน

ลองเข้าไปอ่านทำความเข้าใจดู ถึงเหตุผลที่ทางฝั่งโรงพยาบาลเอกชนชี้แจง

4F391706C63545F98534D44B2C03CB2E

ตอนที่ 1:  2 มิ.ย. 58 เพราะ “จำเป็น” …จึงต้องมี “โรงพยาบาลเอกชน”…. อ่านต่อได้ที่ : http://bit.ly/1I7Q8d4

ตอนที่ 2: กระเทาะเปลือกวิธีคิด “ค่ารักษา” เหตุผลที่ “โรงพยาบาลเอกชน” แพงกว่า “โรงพยาบาลรัฐ”…. อ่านต่อได้ที่ : http://bit.ly/1IbfB5g

ตอนที่ 3: 4 มิ.ย. 58 เฉลยที่มา …”ราคายาโรงพยาบาลเอกชน” แพง?…. อ่านต่อได้ที่ : http://www.posttoday.com/สังคม/สาธารณสุข/368682/เฉลยที่มา-ราคายาโรงพยาบาลเอกชน-แพง-

ตอนที่ 4: 5 มิ.ย. 58 “เทคโนโลยีทางการแพทย์” …ก้าวที่กล้าลงทุน ยกระดับโรงพยาบาลเอกชนไทยสู่สากล…. อ่านต่อได้ที่ : http://bit.ly/1ARjHQb

ตอนที่ 5: 5 มิ.ย. 58  Value for Money “คุณค่าของเงินที่จ่าย” ที่เราเลือกได้ทุกระดับ…. อ่านต่อได้ที่ : http://bit.ly/1dj06NY

ตอนที่ 6: 8 มิ.ย. 58  CSR รพ.เอกชนไทย คืนสู่สังคมอย่างเห็นผลและมีประสิทธิภาพ

เดี๋ยวจะรอ update ให้จบครับ…