มีคนถาม – ผมลองตอบ…. กลุ่มยาหลักๆ ที่มีส่วนผลักดันอุตสาหกรรมยา

มีคนถาม – ผมลองตอบ….
เอาแบบแค่ที่ผมมีข้อมูลเลยนะ…
…………………………………………………

1. กลุ่มยาหลักๆ ที่มีส่วนผลักดันอุตสาหกรรมยา (ปัจจุบันและอนาคต)
ตอบ จะตอบแบบไม่อิงข้อมูล IMS ซึ่งผมจะแกล้งทำเป็นไม่เปิดดูนะ มันน่าจะเป็นไปตามแนวโน้มของอุบัติการณ์โรค  จากข้อมูลของ กลุมภารกิจดานขอมูลขาวสารสุขภาพ สํานักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข จะเห็นภาพสาเหตุการตายของคนไทยดังนี้ (ภาพกราฟจาก Hfocus)

10 อัดดับอัตราการตายของคนไทย

10 อันดับอัตราการตายของคนไทย

อันดับหนึ่ง คือ มะเร็ง อันดับสองคือโรคในระบบไหลเวียนโลหิต อันดับสามคือ โรคติดเชื้อ HIV/AIDS ก็อยู่ในนี้  อันดับสี่อุบัติเหตุ  อันดับห้าโรคในทางเดินหายใจ

ภาพนี้สะท้อนอะไรบ้าง?
คนไทยอาจต้องการยามะเร็ง  คนไทยอาจต้องการยากลุ่ม CV เช่น ยาลดไขมันในเลือด ยาลดความดัน ยาลดเบาหวาน (เป้าจริงๆ ของยาเบาหวาน ไม่ใช่แค่เพื่อลดน้ำตาล แต่ต้องการลด CV event) ยาป้องกันการแข็งตัวของเกล็ดเลือด  คนไทยต้องการยาต้านเชื้อไวรัส ทั้ง HIV/AIDS และไวรัสตับอักเสบซึ่งคนไทยก็เป็นกันไม่น้อย  รวมทั้งต้องการยารักษาโรคปอด เช่น ยารักษาโรคหลอดลมอักเสบ ถุงลมโป่งพอง โรคหืด ปอดอุดกั้นเรื้อรัง

ลองมาดูสาเหตุการป่วยกันบ้าง

สาเหตุการป่วยผู้ป่วยนอก ปี 2555 จากสถานบริการของ กท.สธ.

สาเหตุการป่วยผู้ป่วยนอก ปี 2555 จากสถานบริการของ กท.สธ.

จากตัวเลขสาเหตุการป่วยนอก ในสถานบริการกระทรวงสาธารณสุข (แน่นอนมันมีมากกว่านี้ เช่น ในโรงเรียนแพทย์ ในโรงพยาบาลเอกชน แต่เอาตัวเลขตรงนี้ก่อน เพราะกท.สธ.นี่มันก็ครอบคลุมสถานให้บริการส่วนใหญ่ของประเทศอยู่แล้ว)  พบว่า มีจำนวนป่วยตกปีละ 183 ล้านครั้ง (เฉลี่ย เราป่วยคนละ 3 ครั้งต่อปี)

สาเหตุป่วยผู้ป่วยนอก
– อันดับหนึ่ง โรคระบบทางเดินหายใจ 27 ล้านครั้ง
– อันดับสอง โรคระบบไหลเวียนโลหิต 25 ล้านครั้ง (ความดัน เบาหวาน ปกติหมอก็นัดอย่างน้อย 3 เดือนครั้ง)
– อันดับสาม โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ เมตาบอลิสม (เบาหวานก็อยู่ในกลุ่มนี้ ไทรอยด์)
– อันดับสี่ โรคเกี่ยวกับกล้ามเนื้อ พวกปวดเมื่อย

ส่วนผู้ป่วยใน

10 อันดับโรคในผู้ป่วยใน

10 อันดับโรคในผู้ป่วยใน

มีคนไทยเข้ามา admit เป็นผู้ป่วยในราว 12 ล้านคน หรือ 1 ใน 5 ของประชากรไทยเราต่อปีนี่ก็เข้าไปนอนโรงพยาบาลมาอย่างน้อย 1 ครั้ง  สาเหตุการป่วยก็เรียงตามกราฟเลยครับ โรคต่อมไร้ท่อ (ไม่รู้ว่าภาวะน้ำตาลตก หรือพวกไทรอยด์รึเปล่า) ความดัน  โรคเลือด โรคที่ไม่รู้สาเหตุ (ซึ่งมีถึง 6 แสนราย) โรคแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์

พอมามองสาเหตุการตาย กับการป่วยให้ match กัน ผมพบว่า เราไปเน้นดูสาเหตุการตายเป็นหลักเถอะครับ มันชัดกว่าว่า Priority เราคืออะไร (ผมคิดว่าวิธีการจำแนกสาเหตุการป่วยของ สธ.ไทยนี่ มันเอาไปวิเคราะห์ยาก

จำนวนการป่วยของผู้ป่วย OPD สะท้อนถึง Volume (ปริมาณ) ของยา ว่าจะมียาตัวไหนใช้มาก-ใช้น้อย  แต่ยาที่ใช้ในมูลค่าสูงๆ มักจะถูกใช้กับการช่วยชีวิตซึ่งสะท้อนมาจากสาเหตุการตายครับ

สรุป ตอบคำถาม  ยากลุ่มหลักๆ ที่จะมีส่วนผลักดันอุตสาหกรรมยาตามความคิดผมนะ คือ ยามะเร็ง ยากลุ่ม CV เช่น ยาลดไขมันในเลือด ยาลดความดัน ยาลดเบาหวาน ยาป้องกันการแข็งตัวของเกล็ดเลือด  ยาต้านเชื้อไวรัส ทั้ง HIV/AIDS และไวรัสตับอักเสบยารักษาโรคปอด เช่น ยารักษาโรคหลอดลมอักเสบ ถุงลมโป่งพอง โรคหืด ปอดอุดกั้นเรื้อรัง 

แต่ขอแอบไปส่องข้อมูล IMS World กันหน่อยเถอะ
เค้าทำนายว่าในประเทศที่กำลังพัฒนานี่ จะใช้ยาอะไรกันบ้าง
ดูจากภาพเลย

ตัวเลขคาดการณ์มูลค่ายาจำแนกตามกลุ่มโรคในปี 2018 สำหรับประเทศกำลังพัฒนา

ตัวเลขคาดการณ์มูลค่ายาจำแนกตามกลุ่มโรคในปี 2018 สำหรับประเทศกำลังพัฒนา

ดูแล้ว ล้อไปกับอุบัติการณ์ที่ผมทำนายบ้างมั๊ย….
(ไม่ค่อยนะ….!)

เภสัชกรกลางตลาด