กลุ่มยาที่กำลังถูกเล็งเป้าให้ลดราคา (โรงพยาบาล)

กลุ่มยาที่กำลังถูกเล็งเป้าให้ลดราคา (โรงพยาบาล)

คนอยู่ในตลาดยา ต้องรู้นะ…
ยากลุ่มนี้ใช้มากจริง และกำลังถูกเพ่งเล็งจากทั้งกรมบัญชีกลาง และคณะอนุกรรมการจัดทำราคากลาง เอามาให้เห็นกันแค่ 5 กลุ่มก่อนครับ…

IRP-1

1. ยากลุ่ม Statin = ยาลดไขมันสำหรับคนที่เสียงการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดจากไขมันในเลือดสูง โดยยับยั้นเอนไซม์ตัวหนึ่งที่ตับ (HMG-CoA reductase)ได้แก่ Atorvastatin(Lipitor), Fluvastatin (Lescol), Rosuvastatin (Crestor)เป็นต้น

2. ยากลุ่ม PPI = ยายับยั้งการหลั่งกรด (Proton Pump Inhibitors) ใช้รักษาโรคแผลในกระเพาะอาหาร อาหารไม่ย่อย ลำลักในหลอดอาหาร ได้แก่ Omeprazole (Losec), Esomeprazole (Nexium), Lansoprazole (Prevacid), Rabeprazole (Pariet)

3. ยากลุ่ม ACEI = ยาลดความดันโลหิต มีอาหารไม่พึงประสงค์คือ ไอแห้งๆ (ชื่อกลุ่มยาก็ “เอซีอี-ไอ” ไง) ชื่อยามักจะลงท้ายด้วยคำว่า “พริล” เช่น Captopril, Enalapril, Lisinopril

4. ยากลุ่ม ARB = ยาลดความดันโลหิตที่มีฤทธิ์จำเพาะกว่า ACEI มีชื่อลงท้ายว่า “ซาตาน” เช่น Losartan (Cozaar), Valsartan (Diovan), Candesartan (Blopress), Irbesartan (Aprovel)

5. ยากลุ่ม Bisphosphonate = ยารักษาโรคกระดูกพรุน ในหญิงและชายวัยทอง ทำหน้าที่ไปยับยั้งเอนไซม์ที่ใช้ในการสลายเซลล์กระดูก ได้แก่ Alendronate (Fosamax), Risedronate (Actonel), Zolendronate (Aclasta)

จากข้อมูลเมื่อปี 52 ในงานวิจัย (เพรชรัตน์และคณะ,2555) พบว่ายา 5 กลุ่มนี้ใช้ไป 1.7 ล้านรายการ มีมูลค่า 2,500 ล้านบาท…
โดยข้อสรุปของงานวิจัยชิ้นนี้คือ “จะต้องใช้กลไก “ราคา” มาเป็นเครื่องมือ เพื่อให้เกิดการแข่งขันระหว่างผู้ผลิตยาต้นแบบ”

กลุ่มยาที่จะโดนหนักสุด คือ กลุ่มยาที่มีผู้จำหน่ายหลายราย หรือ Multisource Product (ยาที่ Original หมดสิทธิบัตรแล้ว)  ซึ่งกลุ่มนี้ ราคากลางที่ใช้จัดซื้อจะเป็นราคากลางของยา Generics

ส่วนกลุ่ม Single source หรือ ยากลุ่มที่มีผู้จำหน่ายรายเดียว ก็อย่าเพิ่งสบายใจกันไป เพราะได้ข่าวว่า ใกล้ๆ นี้ เค้าจะประกาศผลการพิจารณาต่อรองราคาของคณะอนุกรรมการจัดทำราคากลาง ซึ่งราคาที่กรรมการมาใช้อ้างอิงน่าจะเป็นคนละมุมกับราคาที่บริษัทยาเสนอเข้าไปมาก

ที่ได้ยินมาล่าสุดคือ จะให้มีการใช้ Chemical group substitution pricing ด้วย ซึ่งจะกำหนดราคาในรูปแบบเช่น ตั้งราคากลางของ Atorvastatin (10 mg. ราคา 45 บาท) ด้วยราคายาสามัญ Simvastatin (10 mg. ราคา 1 บาท) ด้วย (นี่เป็นตัวอย่างนะครับ) …
เรียกได้ว่า เจ้าของ Product คงนั่งซึมกันไปเลย

สรุปว่า ต้องสนใจนะครับ และถ้าใครทำ Proactive บางอย่างได้ ก็ทำไป ถ้ามันมีโอกาสที่จะช่วยให้ Brand อยู่รอดได้ในระยะยาว

เภสัชกรกลางตลาด