ศัพท์วงการยา

เจอศัพท์ที่ใช้บ่อยๆ ในวงการยาในรอบปีนี้
จะทะยอยเขียนเรื่อยๆ นะครับ

– DDD = Defined Daily Dose

– ATC = Anatomical Therapeutic Chemical Classification ระบบจัดหมวดหมู่ยาของ WHO

– การทดแทนระดับ ATC-5 = การทดแทนโดยยาที่มีชื่อสามัญ, Chemical substitution

– การทดแทนระดับ ATC-4 = Chemical subgroup substitution แทนด้วยยาที่อยู่ในกลุ่มเคมีเดียวกัน

– การทดแทนระดับ ATC-3 = การทดแทนด้วยยาที่มี Pharmacological subgroup เดียวกัน

– ยากลุ่ม Statin = ยาลดไขมันสำหรับคนที่เสียงการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดจากไขมันในเลือดสูง โดยยับยั้นเอนไซม์ตัวหนึ่งที่ตับ (HMG-CoA reductase)ได้แก่ Atorvastatin(Lipitor), Fluvastatin (Lescol), Rosuvastatin (Crestor)เป็นต้น

– ยากลุ่ม PPI = ยายับยั้งการหลั่งกรด (Proton Pump Inhibitors) ใช้รักษาโรคแผลในกระเพาะอาหาร อาหารไม่ย่อย ลำลักในหลอดอาหาร ได้แก่ Omeprazole (Losec), Esomeprazole (Nexium), Lansoprazole (Prevacid), Rabeprazole (Pariet)

– ยากลุ่ม ACEI = ยาลดความดันโลหิต มีอาหารไม่พึงประสงค์คือ ไอแห้งๆ ชื่อยามักจะลงท้ายด้วยคำว่า “พริล” เช่น Captopril, Enalapril, Lisinopril

– ยากลุ่ม ARB = ยาลดความดันโลหิตที่มีฤทธิ์จำเพาะกว่า ACEI มีชื่อลงท้ายว่า “ซาตาน” เช่น Losartan(Cozaar), Valsartan (Diovan), Candesartan(Blopress), Irbesartan(Aprovel)

– ยากลุ่ม Bisphosphonate = ยารักษาโรคกระดูกพรุน ในหญิงและชายวัยทอง ทำหน้าที่ไปยับยั้งเอนไซม์ที่ใช้ในการสลายเซลล์กระดูก ได้แก่ Alendronate(Fosamax), Risedronate(Actonel), Zolendronate(Aclasta)